Skip to main content

DNA Greens AB
Orgnr: 559310-3079
Adress: Terminalvägen 30, 861 36 Timrå
www.1-fits-all.se
Telefonnummer: 010-682 24 60
info@1-fits-all.com

 

ALLMÄNT

Dessa köpvillkor gäller mellan dig som kund/köpare och DNA Greens AB (”1-Fits-all”, ”vi” eller ”oss”), när du köper produkter via vår hemsida www.1-Fits-all.se.

Om du inte finner svaret på din fråga i dessa köpvillkor, vänligen kontakta 1-Fits-all genom kontaktformuläret på följande länk: https://1-fits-all.se/kontakta-oss/

Dessa köpvillkor gäller endast kund som är konsument.

När du genomför en beställning via vår webbplats, och vi bekräftat beställningen, ingås ett köpeavtal mellan dig och 1-Fits-All. När din beställning bekräftats skickas en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit.

För att lägga en beställning och ingå avtal med oss måste du vara minst 18 år gammal.

Dessa köpvillkor godkänns av kunden när kunden genomför en beställning via vår webbplats.

PRISER

Priserna på www.1-fits-all.se är angivna ink. moms. Om annat gäller, anges detta uttryckligen. Eventuella leveranskostnader kan tillkomma. Det totala priset anges vid kassan.

PRODUKTENS EGENSKAPER

Produktens egenskaper anges på den specifika produktsidan. Produktbilder och andra bilder på webbplatsen ses emellertid som illustrationer och inte som exakta beskrivningar av produkterna. 1-Fits-All reserverar sig således för eventuella fel i angivna priser, texter och annat innehåll som av misstag förekommer på webbplatsen. I det fall 1-Fits-all upptäcker felaktigheter i kommunicerad information gällande din beställning, som exempelvis felaktig leveranstid, lagervärde eller prisuppgift, meddelas du om detta snarast möjligt, varpå du har möjlighet att ändra eller annullera din beställning. Således reserverar vi oss för att produkter som beställts av kunden enligt felaktig information kan kommuniceras som tillgängliga, när de egentligen är slutsålda. I sådant fall avsäger sig 1-Fits-all skyldigheten att anskaffa beställda produkter från annat håll.

PRENUMERATIONER

1-Fits-All erbjuder produkter via prenumeration. Prenumerationen startas när köpeavtalet ingås, och innebär en leverans per månad. Prenumerationen löper tillsvidare, men kan när som helst sägas upp av kunden. Om uppsägningen sker tidigare än sju (7) dagar innan nästa leverans, gäller uppsägningen omedelbart, annars efter mottagen leverans. Kunden har även möjlighet att pausa prenumerationen (hoppa över en leverans) under en månad förutsatt att detta meddelas sju (7) dagar innan nästa leverans. Såväl uppsägning som paus av prenumerationen görs av kunden under Mina Sidor.

BETALNING

Webbplatsen erbjuder olika betalningsalternativ beroende på vilken region du handlar ifrån. Vilka alternativ som finns för just ditt köp framgår därför vid i kassan och i betalningsportalen.

I det fall kunden väljer att betala via faktura sker en kreditupplysning, vilken sker automatiskt. För att du som kund ska få betala via faktura krävs bl.a. att du inte har några betalningsanmärkningar samt att du uppnår en viss nivå på din deklarerade inkomst. Kreditupplysningen ombesörjs för närvarande av vår betaltjänstleverantör Klarna.

Betalningsfristen och andra villkor för betalning för köp mot faktura kan variera beroende på vilken betaltjänstleverantör samt vilket alternativ inom betaltjänstleverantörens ramar/plattform som du väljer. Eftersom det är den enskilda betaltjänstleverantören som ombesörjer köpet, gäller betaltjänstleverantörens betalningsvillkor.

LEVERANS

1-Fits-all samarbetar med transportföretag som t.ex. PostNord. Vilka leveranssätt som erbjuds för ditt köp, till vilka länder leverans kan ske, leveranstid och ytterligare information om leverans och fraktkostnad framgår i kassan.

Vi förbehåller oss i övrigt rätten att neka viss leverans till viss adress, i det fall det är motiverat från transport- eller logistiksynpunkt. Om vi nekar leverans för detta skäl, ska det ske och kommuniceras till kunden innan denne lagt sin beställning. I det fall kunden redan lagt sin beställning, kommer vi kontakta kunden och ge denne möjlighet att i första hand häva köpet, eller på annat sätt avhjälpa felet. Notera också att avvikelse i angiven leveranstid kan förekomma och kommer då kommuniceras till köparen.

Avisering avseende leverans sker i första hand via sms och/eller e-post.

1-Fits-All står för risken att produkten eventuellt skadas under leverans från 1-Fits-all till köparen. Risken övergår till köparen när denne tagit varan i sin besittning. Om du vid mottagande av varan upptäcker att transportskada inträffat, ber vi dig att omgående underrätta oss om det, och att om möjligt säkra bevisning (m.a.o. ta bilder på skadan).

I samarbete med transportföretag gör vi vårt bästa för att tillse snabb och effektiv leverans. Om du inte infinner dig och tar emot de varor du köpt trots överenskommelse om tid och plats, kommer du debiteras upp till 79 SEK för tillkommande frakt- och lagerkostnader.

I det fall leveransen är försenad ber vi dig kontakta 1-Fits-all. I första hand gäller att 1-Fits-all ska hålla sin del av avtalet och fullgöra leveransen av varan. Hävning av köpet kan endast göras om 1-Fits-all fått en rimlig tilläggstid i samband med klagandet på förseningen (om inte förseningen är av väsentlig betydelse).  Kontaktuppgifter finns i början av dessa köpvillkor.

Som kund har du rätt att avbeställa en produkt innan denna levererats. Om detta görs innan produkten skickats debiteras ingen kostnad. Om produkten redan har skickats debiteras en ersättning om upp till 79 SEK för fraktkostnaden.

ÅNGERRÄTT

Vid köp av produkter på distans, exempelvis från www.1-fits-all.se, tillämpas Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det föranleder en rätt att som kund ångra sitt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Fristen för att utöva ångerrätten räknas från och med dagen efter köparen tagit emot varan (om ångerfristens sista dag infaller en lördag, söndag eller helgdag kan köparen ångra sitt köp även nästkommande vardag).

Om köparen köpt flera varor eller en vara som består av flera delar, räknas ångerfristen från den dag den sista varan eller den sista delen av varan mottages. I fråga om regelbunden leverans av varor under en viss tid börjar ångerfristen löpa när konsumenten får varorna från den första leveransen i sin besittning.

Det räcker att köparen sänder in meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

I det fall du vill ångra ditt köp, vänligen lämna eller sänd oss ett meddelande (kontaktuppgifter finns i början av dessa köpvillkor), inom ovan angiven tidsfrist, där du på ett klart och tydligt sätt beskriver att du vill frånträda avtalet. Returnera därefter din vara tillsammans till adress DNA Greens AB, Terminalvägen 30, 861 36 Timrå. Det är viktigt att du väljer leverans direkt till nämnda adress och inte till ett ombud, eftersom 1-Fits-all inte har möjlighet att ta emot returen om leveransen sker till ombud.

Du kan utöva ångerrätten genom att använda följande ångerblankett. Blanketten ska sedan skickas till oss via e-post info@1-fits-all.se. Du kan även informera oss via kontaktuppgifterna eller använda vårt returformulär.

Ångerrätten vid utövas genom att använda formuläret ”Returbegäran” som finns på följande länk https://1-fits-all.se/kontakta-oss/

ÅTERBETALNING

Om köparen frånträder avtalet inom den lagstadgade ångerfristen, kommer återbetalning att ske utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från det att köparen underrättat om frånträdandet. Återbetalning innebär att vi betalar tillbaka de betalningar vi fått från köparen, inklusive leveranskostnader. Dock inräknas inte leveranskostnader till följd av att köparen valt ett annat leveranssätt än det billigaste standardalternativ som erbjudits. Återbetalningen genomförs om möjligt med samma betalningsmedel som köparen använde vid köpet, om du inte uttryckligen kommit överens om annan metod med oss, och verkställs i sig utan kostnad.

I det fall varan inte är i 1-Fits-alls besittning vid kundens meddelande om frånträdande av avtalet, får 1-Fits-all vänta med återbetalningen till dess att 1-Fits-all återfått varan, eller till dess ett bevis insänts med innehåll om att köparen återsänt varan (beroende på vilket som inträffar först).

Om kund utnyttjar sin ångerrätt står denne för fraktkostnaden för returen av varan. En retur som ombesörjs av 1-Fits-all kostar upp till 79 SEK. Konsumenten har möjlighet att på egen hand anlita ett mer kostnadseffektivt transportföretag för utförandet av returen. Risken för varan ligger på konsumenten till dess att den är i 1-Fits-alls besittning.

100% KUNDNÖJDHETSGARANTI

Utöver den lagstadgade reklamations- och ångerrätten erbjuder 1-Fits-All en ”100%-nöjdhetsgaranti”. Detta innebär att en kund har möjlighet att testa produkten i upp till två veckor efter den första leveransen. Om kunden av någon anledning inte är nöjd med produkten och därmed säger upp sin prenumeration, återbetalar 1-Fits-All det fulla priset för varan inklusive leveranskostnader, förutsatt att kunden återsänder resterande (minst 18) sacheter inom 21 dagar. Kunden betalar då enbart fraktkostnaden för returen av varan upp till 79 sek. ”100%-nöjdhetsgaranti” gäller endast den första leveransen och kan endast utnyttjas en gång per person. ”100%-nöjdhetsgarantin utövas genom att använda formuläret ”Returbegäran” som finns på följande länk https://1-fits-all.se/kontakta-oss/.

 

MINSKNING AV PRODUKTENS VÄRDE

1-Fits-all har möjlighet att avräkna ett värde från återbetalningen motsvarande värdeminskningen för den vara du returnerar, dock ej för värdeminskning avseende förpackning eller emballage. Inget sådant värde motsvarande värdeminskningen avräknas på produkter som returneras enligt ”100%-nöjdhetsgarantin” enligt ovan. Värdeminskningen kan exempelvis omfatta varans värdeminskning till följd av att du hanterat den i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess art, egenskaper eller funktion.

REKLAMATION

I det fall en vara är felaktig har du rätt att reklamera produkten, under förutsättning att reklamationen sker inom skälig tid från att felet upptäcktes och att detta är mindre än tre (3) år sedan du köpte varan och innan utgångsdatum har passerats. Reklamation görs genom att kontakta 1-Fits-all på de kontaktuppgifter som finns i början av dessa köpvillkor.

1-Fits-all erbjuder olika former av avhjälpande av felet i varan, och detta beror på omständigheterna och på vilket slags fel som upptäcks i varan. 1-Fits-all erbjuder i första hand leverans av ersättningsprodukt, i andra fall erbjuds återbetalning. Köparen kan ha rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare och om andra åtgärder inte lämpar sig.

Vid godkänd reklamation står 1-Fits-All för fraktkostnaden förutsatt att varan skickas enligt fraktsätt och instruktioner från 1-Fits-All. Vid icke godkänd reklamation debiteras kunden en fraktkostnad om upp till 79 SEK.

FORCE MAJURE

1-Fits-all är inte skyldigt att fullgöra avtal om extraordinär oförutsägbar händelse eller omständighet utanför vår kontroll som rimligen inte kunnat motverkats, såsom t.ex. (följande lista inte uttömmande) eldsvåda, pandemi, översvämning, jordbävning, orkan eller annan naturkatastrof, medför att köp, leverans eller annan förpliktelse inte kan fullgöras. Detsamma gäller om sådan omständighet väsentligen försvårar eller försenar fullgörande av skyldighet, varpå du som konsument och 1-Fits-all har rätt att häva aktuellt avtal om köp.

IMMATERIALRÄTT

Samtligt material på www.1-fits-all.se tillhör 1-Fits-all eller samarbetspartner och får inte utan skriftligt medgivande från relevant rättighetsinnehavare kopieras eller på annat sätt användas av tredje part. I det fall produkterna i sig är skyddade av immateriella rättigheter, gäller samma nyss nämnda regler.

PERSONUPPGIFTER (GDPR), COOKIES OCH SPÅRTEKNIKER

1-Fits-All hanterar personuppgifter bland annat för att kunna upprätthålla prenumerationer. Läs mer om detta i vår Privacy Policy.

TVISTER

I det fall du har ett klagomål får du gärna kontakta oss, så försöker vi lösa ärendet till båda parters belåtenhet.

För villkoren gäller svensk lag. Tvist i anledning av tillämpningen av dessa villkor prövas av allmän domstol. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Europeiska kommissionen tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online, särskilt avsett för konsument bosatt i ett annat EU-land, enligt följande länk  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dessa alternativa tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formella och snabbare alternativ till att tvista i domstol.

Om någon bestämmelse i dessa köpvillkor skulle anses ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten av de andra villkoren (under förutsättning att avsaknaden av de ogiltiga villkoren inte gör övriga bestämmelser oskäligt betungande för konsumenten).

1-Fits-alls skadeståndsansvar är begränsat till näringsidkares skadeståndsansvar enligt tvingande konsumentlagstiftning i Sverige.

Senast uppdaterad 2022-01-24