Skip to main content

Mission

Vi vill göra det enkelt att få i sig näring och hälsofördelar från växtriket.

Hälsa

En negativ folkhälsoutveckling med allt fler som motionerar för lite, sover dåligt och har en ensidig kost motiverade oss att göra skillnad.

Vana

En god hälsa bygger på goda vanor. Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt att starta en så hälsofrämjande vana som möjligt.

Forskning

Formulan är framtagen tillsammans med forskare och nutritionister med ledning av den senaste forskningen om nutrition och hälsofördelar från växtriket.

Kvalitet

Vi har utvärderat leverantörer från hela världen och kapat onödiga mellanled för att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris.

Vi är stolta över att kunna erbjuda en omfattande kombination av växtdelar och näringsämnen på ett enkelt och tillgängligt sätt.

PRODUKTION

Höga krav på säkerhet och kvalitet

Vi utvärderar leverantörer från hela världen för att hitta de mest kvalitativa ingredienserna. Växtdelarna torkas och pulveriseras så nära odlingsplatsen som möjligt för att spara fraktvikt. Därefter skickas de till vår produktionspartner i Belgien som blandar ihop formulan och förpackar produkten. Fabriken är certifierad av BRCGS for Food Safety vilket borgar för en kvalitativ och säker produkt.

Ursprungsländer

14

Tillverkning

Belgien

ETT TRYGGT VAL FÖR DIN HÄLSA

Medlemmar i Svensk Egenvård

Vi som medlemmar av Svensk Egenvård följer de lagar, direktiv, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar handeln med egenvårdsprodukter, exempelvis livsmedelslagen, och marknadsföringslagen. Vi följer också de av Svensk Egenvård antagna Branschriktlinjerna för säkra produkter.

COLOGNE LIST® – VÅRT FRIVILLIGA ÅTAGANDE FÖR REN IDROTT

Vår produkt 1-Fits-All finns på Cologne List® för produkter med minimerad dopningsrisk.

Cologne List® är en initiativ för dopingprevention och listar kosttillskott (NEM) som har testats för utvalda dopningsämnen av ett oberoende vetenskapligt laboratorium, som är ett av världens ledande laboratorier inom analytisk testning för förbjudna ämnen i näringsämnen.
Som partner till Cologne List® säkerställer vi mer transparens på en mycket heterogen marknad och stödjer idrottare, lag, klubbar och föreningar vid bedömningen av dessa produkter.
Cologne List® är dock inte bara en ovärderlig partner inom toppidrott och tävlingssport, utan också för fritids- och motionssportare, för vem vill använda produkter som kan innehålla förbjudna ämnen som därmed utgöra en hälsorisk?