Skip to main content

Ångerrätt

Du har 21 dagars ångerrätt på hela 1-Fits-All-sortimentet. Ångerrättens dagar börjar räknas från dagen då du erhållit/löst ut varan. 

Om du ångrar köpet står du själv för kostnader för retur och hantering. Önskemål om att utföra en retur görs via kundportalens formulär. Ångrar du ditt köp innan leveransen lämnat vårt lager finns en begränsad möjlighet att hinna stoppa leveransen, genom att många steg i vår orderhantering sker med automatik. Du har fortfarande full ångerrätt – fraktkostnaden åter till oss krediteras dock inte. 

Reklamation

Du har 3 års reklamationsrätt men måste anmäla felet inom skälig tid (normalt sett 2 månader) så snart felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Återbetalningar

Eventuella återbetalningar sker direkt tillbaka till ditt kontokort. Om du har betalat på annat sätt förs dina pengar över till ditt bankkonto, personkonto eller bankgirokonto i tredje hand via återbetalnings-avi. Återbetalningen sker normalt inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.