Skip to main content

Vi äter för lite frukt och grönt

Att få i sig en tillräcklig variation av frukt och grönsaker är en utmaning för många enligt professor Christel Larsson som forskar på kost och hälsa på Göteborgs universitet.

Professor Christel Larsson, vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet, forskar och undervisar om hur man främjar goda matvanor och fysisk aktivitet för att bibehålla hälsa och förhindra uppkomst av sjukdomar.

– Frukt, grönsaker och bär är väldigt viktiga för vår hälsa, säger professorn Christel Larsson. Det innehåller vitaminer, mineraler och kostfiber som är bra för vår hälsa, både på kort och framförallt på lång sikt.

Trots att det är så viktigt med frukt och grönt får vi generellt i oss för lite vitaminer, mineraler och antioxidanter.

– När man tittar på undersökningar om befolkningens matvanor ser vi en utmaning i att komma upp i tillräckliga nivåer av frukt och grönsaker. Vi får inte i oss så mycket som vi behöver ur hälsosynpunkt, säger professorn. Tittar man på senaste Riksmaten (Livsmedelsverkets kostundersökning) kommer exempelvis barn och ungdomar endast upp i hälften av den rekommenderade mängden på 500 gram frukt och grönsaker per dag.

– Det finns massor av synergieffekter med att få i sig olika mineraler och vitaminer samtidigt, säger Maj-Lis Hellénius. Det finns många exempel på processer i kroppen där olika mineraler och vitaminer samverkar. Exempelvis fungerar det livsviktiga mineralet selen bättre om det intas samtidigt med vitamin E och förmågan att ta upp järn förbättras med samtidigt intag av vitamin C.

Transporter av färsk frukt och grönsaker har en stor klimatpåverkan och närmare hälften går förlorat i matsvinn på grund av kort hållbarhet. Därför är det intressant att istället frystorka bär, frukt och grönsaker som ger ett lägre klimatavtryck samtidigt som man behåller alla näringsämnen.

– Ur näringssynpunkt är det ingen skillnad mellan färskt och frystorkat. Det är inte bara hållbarare utan det är lika bra för hälsan, säger professor Hellénius. Men det är också viktigt att det är rättvist och bra för vår miljö, för i grunden är det samma mat vi pratar om. Jag vill att mina barn ska äta bra för hälsan, men det är också viktigt att tänka på miljön.

Christel Larsson
Professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet